Litt om vedfyring

Å fyre med ved har tradisjoner langt tilbake i tid. I oldtidens Egypt bygget de ovner av leire, og grekerne gjorde bakerfaget til et håndverk i bakerovner med åpen front i antikkens Hellas. Men det var først i middelalderen vi tok i bruk vedfyring i lukkede ovner til oppvarming av boliger.

En av fem nordmenn har i dag vedfyring som hovedoppvarmingskilde. Ni av ti av oss, som har et ildsted, bruker det. Dette framgår av en undersøkelse gjort av Norstat på vegne av Norsk Varme, bransjeforeningen for miljøvennlige ildsteder og skorsteiner.  

Det er stort sett mer miljøvennlig å varme opp huset med ved enn med strøm. Hvis du fyrer riktig får du mer varme og mindre forurensning ut av veden. Bra for miljøet og bra for lommeboka. Vedfyring og annen utnytting av biologiske brensler - som flis og bark - gjør at du utnytter energi som er hundre prosent fornybar.

BYGG BÅLET RIKTIG

Bruk tørre vedkubber nederst og en blanding av opptenningsved og 2-3 opptenningsbriketter øverst.

Tørr ved veier lite og har dype sprekker. Slår du to kubber mot hverandre skal det låte som når et balltre treffer ben ball.

TENN FRA TOPPEN

Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur. Flammene på toppen sørger for å varme opp kubbene under slik at disse avgir de gassene som gjør at bålet brenner og holdes ved like. Bruk opptenningsbriketter for å sikre rask nok avtenning av opptenningsveden på toppen så unngår du unødvendig røyk.

SØRG FOR NOK LUFT

Pass på at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen får nok luft til forbrenningen. Kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg som drar luft ut av huset reduserer trekken i pipa. Husk å åpne alle ventiler i ovnen. Sett gjerne døren på gløtt de første minuttene til det brenner godt.

Kilder: Leif Magne Flemmen, Utdrag fra artikkel
            Naturnvernforbundet, råd til fyring

 

Lagre veden din på en smart måte med Holz Hausen-metoden
og Cordwood Cover.

Hva er Holz Hausen-metoden? 
Holz Hausen er en gammel tysk metode for å stable ved på en rund og konisk form. Ved å stable vedkubbene på denne måten, utnyttes luftsirkulasjonen maksimalt, og tørkeprosessen blir raskere og mer effektiv. Denne metoden gjør også at veden tar mindre plass og er enklere å stable enn tradisjonelle metoder.
Resultatet er en pålitelig og langvarig forsyning av kvalitetsved.

Cordwood Cover.
Cordwood Cover er et produkt som er spesialdesignet for å utnytte fordelene med Holz Hausen-metoden. Dette innovative vedlagringsløsningen kombinerer funksjonalitet og estetikk på en enestående måte.

!. Økt effektivitet i tørkeprosessen.
Ved å bruke Holz Hausen-metoden med Cordwood Cover utnyttes luftsirkulasjonen optimalt. Dette gjør at veden tørker raskere og jevnere enn ved tradisjonell lagring. Den reduserte fuktigheten i veden fører til en mer effektiv forbrenning når den brukes som brensel, og dermed vil du få mer varme ut av hver vedkubbe.